Kadıköy Mural Festivali

  • video_forest

Önceki Festivaller

Mural Kadıköy

Merhaba

Kadıköy Mural çalışması 2012 senesinde Kadıköy Belediyesi olarak başlattığımız bir sokak sanatı festivalidir. Rasimpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi kapsamında ÇEKÜL işbirliği ile başlattığımız ilk uygulamaları sonraki yıllarda her yıl düzenlenen bir sokak sanatı festivaline dönüştürdük.

Dünyanın her yerinde sokak sanatının, insanın-kent ilişkisini kuvvetlendirdiğini biliyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin kamusal sanat yaklaşımı Kadıköy’ün sokaklarına kimlik ve renk kazandırırken; kamusal alanlarını ilgi çekici hale getirdi, kentte yeni odak noktaları oluşturdu. Kadıköy Mural yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirdi ve sanatçıların yerel ile deneyimlerini paylaşmasını etkileşime girmesini sağladı. Festivalımizle birlikte Kadıköy ve İstanbul sokak sanatının örneklerinin görülebileceği kentler arasında girdi.

#muralkadikoy

#muralkadikoy